Technische Daten der Standard Klasse


IDC Finale Siegen         Standard                                      06.-07.10.2001
Platz Name Verein Rund. Boot Gewi. Motor Akku Prop. E-Regl. Sender Servo
1 Melchert,
Harald
SMC
Colditz
88,15 HFE 1140g Viper
600 BB
Hopf GP3000 HMC
30,5
Self made Graupner
MC 16-20
Graupner
C341
2 Liesch,
Bernd
SMC
Salzwedel
86,09 Hopf/Liesch 1024g Hopf D4
21/3
Hopf GP3000 Benecken
30
Self made Futaba
FC16
Giga LinePico 11BB
3 Fink,
Jörg
SMC Augsburg 84,19 Shark 1050g Trinity
D3-19/2
GP
Powers
Benecken
29
Starbee
40
Graupner
MC 756
Hitec
HS 81 MG
4 Weber,
Boris
WSC
Witten
77,03 Marlin 1060g 600/20 BB Sanyo
3000
Benecken
31
Hütti
S
Graupner
XR 6
Robbe
FS500MG
5 Kriszio,
Klaus
SMSG
Dortmund
75,22 Self made 1200g LRP
19/2
Sanyo
3000
Benecken
28,5
Reske Graupner
MC 20-20
Simprop
Mini
6 Weiss, Bernd MC
Mainspitz
70,06 Zip 1100g Hopf
19/3
Sanyo
3000
HMC
29
LRP
LE25AMS
Graupner
MC 12
Graupner
C341

 
Letzte Änderungen: 23.10.2001 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster