ECO-IDC 2005
Technisch Daten ECO-Standard 5.Lauf Lehnin 3. + 4. September 2005
...
Technische-Daten
ECO-Start
ECO-Standard
ECO-Expert
...
 
Platz Name Verein Boot Gewi. Motor Akku Prop. E-Regl. Sender Servo
1 Liesch, 
Bernd
SMC Salzwedel HFE 1060g GM 19x2 Hopf GP
3700
HFE
30
Hopf 
Mini 50A
Futaba 
FC16
MCE 106
2 Hoehne, 
Marcel
PRT Potsdam Marlin  1128g Dr. Speed 21T Green
3300
RCM
31,5
Kontronik
Cybek 40A
Graupner 
XS 6
Hitec 
HS 81 MG
3 Fordinal, 
Eberhard
MC Schwedt Kiam 1080g Graupner Hopf GP
3700
Benecken 
27
Digi-Pro Futaba 
FC16
Hitec 
HS 80
4 Krieger, 
Ulrich
MSC Neustrelitz Zip 1050g LRP DTM Hopf GP
3700
Hopf 
PP 28
Hopf
Mini 50A
Futaba 
FC18 V3
Daimond
D200
5 Franke, 
Andreas
SMC Augsburg Super Sonic EVO 1050g Weber 18x2 Hopf GP
3700
RCM 
30
Hopf
Mini 50A
Multiplex Profi Car 403 Hitec 
HS 81 MG
6 Schmidt, 
Holger
PRT Potsdam Kiam 03 1200g Hopf 27T Hopf GP
3700
RCM 
31
Hopf
S 110-7
Multiplex 
Profi 707
Hitec 
HS 81 MG
7 Luplow, 
Maik
MSC Neustrelitz Hopf Wasaby 1175g Michi 27T Hopf GP
3700
HFE 
30
Hopf
Mini 50A
Hitec Aggessor Hitec 
HS 81 MG
...
Zurück
 
Letzte Änderungen: 20.10.2005 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster