Technische Daten ECO-Expert IDC-Finale Freiburg 2012
Zurück
 
Platz
Name Verein Boot Gewi. Motor E-Regl. Akku Prop. Sender Servo
1
Mrkwitschka, 
Jörg
IGS 
Siegerland
JAGS 
2008
1015 g NeuMotor 
1112/1Y
Schulze 
1849
TS 
6200
Melchert 
30
Futaba
T3PK
Volz 
SpeedMaxx
2
Melchert, 
Harald
- Melchert 
14
1030 g Lehner 
1535/6
Self-Made 
1895
TS 
6200
Melchert 
30,5
Grauüpner 
MC16/20
Hitec
HS-5125MG
3
Scherer,
Adrian
MSC 
Winterthur
Self-Made
MSR
1011 g NeuMotor 
1112/1,5 D
Xerun 
120A
Turnigy
6600
Melchert 
30
Spektrum
DX3S
Power HD 
2216MG
4
Kleeb, 
Ramon
RBC 
Mittelland
TS-08 1070 g NeuMotor 
1112/1,5 D
GM-Race TS 
6200
Humbel
29
Futaba
3PKS
Hyperion 
Atlas
5
Stengel, 
Hans-Dieter
SMC 
Karlsdorf-Neuthard
Redline 
Fever
1030 g NeuMotor 
1112/1,5 D
Schulze 
99WO
TS 
6200
Humbel
30
Futaba
3PJD
Hitec
85MG
6
Humbel, 
Georg
MBC
Thun
Kostyuk 1134 g NeuMotor 
1112/1,5 D
Xerun 1
20A
TS 
6200
Humbel
29
Futaba
T3PM
MKS
DS95i
7
Zwygart, 
Peter
MBC
Thun
EAGLE 4 1035 g Tenshock
1530/6
TS 
120A
TS 
6200
Humbel
30,5
Futaba
3PJD
MKS
DS95i
8
Kieper, 
Thomas
MSV 
Klosterweiher
TS-08 1221 g Tenshock
1530/7
Marine 
120
Turnigy
6600
Humbel
30,5
Spektrum
DX3S
MKS
DS470
9
Strauss, 
Rüdiger
1. MBC 
Kaiserslautern
Stengel 1060 g Viper
35-8-HT
Schulze 
62WO
TS 
6200
Humbel
30,5
Graupner
MC 20
Graupner
C261
10
Zwygart, 
Daniel
MBC 
Thun
EAGLE 4 1040 g Lehner
1530 A
TS 
120A
TS 
6200
Humbel
30,5
Futaba
FS7
Hyperion 
Atlas
11
Mumenthaler, 
Rene
MSC
Winterthur
Self-Made
MSR
1060 g Tenshock
1530/7
Seaking 
120A
Turnigy
6600
Melchert 
30
Spektrum
DX3S
Power HD
2216MG
12
Küffer, 
Ruedi
MBC 
Thun
HERA 1150 g Tenshock
1530/6
Marine 
120
TS 
6200
Humbel
29
Futaba
T3PK
HD
2216MG
13
Mosser, 
Philippe
MSC 
Seléstat
HERA 1158 g Tenshock
1530/7
YGE 
75 NAVY
TS 
6100
Melchert 
30
Spektrum
DX5
Hitec
82MG
    
Letzte Änderungen: 16.10.2012
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster